TD sumator invertoare

Categorie serviciu:

Tablouri electrice

Regasiti mai jos fotografii cu tablouri electrice de tipul “TD sumator invertoare” utilizate  pentru preluarea energiei de la mai multe invertoare aferente centralelor electrice fotovoltaice, în vederea injectării in rețeaua beneficiarului sau în reteaua publică de distribuție.

  • Separatoare verticale utilizate: ABB
  • Cofret utilizat: Eaton
  • Distributie realizata pe bara de Cu
  • Siguranțe fuzibile: ETI