Montarea clemei amagnetice de întindere CLAMI

Conform 3.2.Lj – FT – 47-2010 Executarea Liniilor Electrice Aeriene de Joasa Tensiune: Clema de întindere se montează pe conductorul de nul purtător, care este aceiaşi pentru toate tipurile de fascicule (50 mm2 Al-Ol). Pentru montarea clemei de întindere reţea CLAMI 50 se execută următoarele operaţii: se identifică nulul purtător şi se separă din fascicul …

Care este diferența intre operatorul de distribuție si furnizorul de energie electrică ?

Care este diferența intre operatorul de distribuție ( „distribuitor” ) si furnizorul de energie electrică ? Operatorul de distribuție concesionar este „persoana juridică, titulară a licenţei de distributie şi care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice”. Ce înseamnă prestarea serviciului public de distributie a …