Care este diferența intre operatorul de distribuție si furnizorul de energie electrică ?

Care este diferența intre operatorul de distribuție ( „distribuitor” ) si furnizorul de energie electrică ?

Operatorul de distribuție concesionar este „persoana juridică, titulară a licenţei de distributie şi care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice”. Ce înseamnă prestarea serviciului public de distributie a energie electrice ? Inseamnă ca respectivii, operatorii de distributie, ne aduc la prize energia electrică pe care o utilizăm, de asemenea controlează intr-o anumită măsura calitatea energiei electrice. Ei sunt cei responsabili de realizarea rețelelor electrice de distribuție, ei le intrețin, ei fac ca rețelele de distribuție de funcționeze corespunzator si sa fie posibilă circulatia energiei electrice prin acestea. Prin urmare in situația in care avem obiecții cu privire la calitatea energiei electrică (tensiune scăzută, lipsa tensiunii, etc) către operatorii de distribuție trebuie sa ne indreptăm, NU către furnizorii de energie electrică.

Furnizor – „persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie”.

Furnizare de energie electrică – „activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului”.

Deci furnizorul este cel care ne vinde noua energia? Da, furnizorul de energie electrică vinde energie electrică consumatorilor, energie electrică ce va circula si prin rețelele operatorului de distribuție. Catre furnizor plătim factura de energie electrică ? Da, catre furnizor se plăteste factura de energie electrică. Factura de energie electrică conține mai multe componente ce trebuie achitate, printre acestea este și o componentă dedicata operatorului de distribuție din zona dumneavoastra, contribuție ce va merge către acesta pentru ca a prestat serviciul de distributie a energiei electrice.

Prin urmare, furnizorul de energie electrică este cel care se preocupă de vânzarea energiei electrice către clienți (inainte de asta, realizează o prognoză a consumului clienților si cumpără energia necesară) si operatorul de distribuție asigură circulația energiei electrice contractată intre noi consumatorii si furnizorul de energie electrică.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.