Chestionar NTE 007/08/00

Chestionar de verificare a cunostiințelor din cadrul normativului de proiectare si executare a retelelor de cabluri electrice – NTE 007/08/00. Chestionarul cuprinde 15 întrebării aleatorii.

1. La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate următoarele măsuri:
2.

Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa ... fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare şi/sau plăci avertizoare) şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

3. Nu se realizează, de regulă, manşoane în:
4.

Pentru dimensionarea raţională a instalaţiilor de racordare şi de distribuţie a energiei electrice prin cabluri, puterea cerută de consumatori se determină pe bază de calcul, ţinând seama de perspectiva de dezvoltare a consumului pentru următorii ... ani.

5.

Se evită pozarea cablurilor în straturi suprapuse (etajate) din cauza:

6. La dispunerea tuburilor se respectă următoarele prevederi:
7.

Subtraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de branşament într-un tub de protecţie din PVC, a cărei lungime va depăşi cu ... limita bordurii.

8.

Pentru rezerve, se prevăd următoarele lungimi minime:

9. Distanţele de siguranţă ale cablurilor pozate în pământ, faţă de rețelele de apă si canalizare sunt de:
10. Se recomandă legarea la pământ a mantalelor cablurilor ... .
11. Distanţele de siguranţă ale cablurilor pozate în pământ, faţă de rețele de gaze sunt de:
12.

Cablurile electrice pozate în pământ, situate în apropierea manşoanelor, trebuie protejate faţă de acestea prin amplasarea lor la o distanţă minimă de ... ; când este necesară micşorarea acestei distanţe, cablurile cele mai apropiate de manşoane trebuie protejate cu cărămizi, plăci din beton etc.

13. Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situaţii:
14. Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă este:
15.

La subtraversarea drumurilor şi la intrarea în clădiri, cablurile vor fi protejate în tuburi de PVC; tuburile trebuie să aibă un diametru interior egal cu ... .


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *