Montarea clemei amagnetice de întindere CLAMI

Conform 3.2.Lj – FT – 47-2010 Executarea Liniilor Electrice Aeriene de Joasa Tensiune: Clema de întindere se montează pe conductorul de nul purtător, care este aceiaşi pentru toate tipurile de fascicule (50 mm2 Al-Ol). Pentru montarea clemei de întindere reţea CLAMI 50 se execută următoarele operaţii: se identifică nulul purtător şi se separă din fascicul […]

Continue Reading