Servicii

Tablouri electrice

– Proiectare tablouri electrice
– Executie tablouri electrice

 

Consultanta lucrari electrice

– Solutii de alimentare cu energie electrica
– Devieri rețele electrice
– Instalatii electrice interioare
– Iluminat stradal si de interior

 

Proiectare lucrari electrice

– Studii de fezabilitate retele de iluminat
– Proiecte tehnice de executie retele de iluminat
– Studii solutie alimentare cu energie electrica
– Proiecte tehnice de execuție rețele electrice
– Studii de coexistenta rețele electrice
– Proiecte tehnice de specialiate (ex. CNAIR)
– Servicii de topometrie diverse

Autorizari lucrari electrice

– Documentatie pentru obtinere CU
– Certificate de urbanism retele electrice

– Obtinere avize aferente CU
– Documentație tehnica pentru AC
– Obținere autorizatie de construire

Execuție

– Bransamente electrice
– Retele electrice

– Posturi de transformare

– Retele de iluminat stradal
– Instalatii electrice interioare

 

Mentenanța

– Inspecții periodice
– Revizii tehnice

– Masuratori aferente instalatiilor electrice

– Intreținere echipamente electrice